Pozitív példák

Ma már sok lelkes tanár és iskolaigazgató van Szlovákiában, akik javítottak a tananyag tartalmán vagy a tanítás módján, támogatják a tanárokat szakmai fejlődésükben.

Céljuk az, hogy mind a tanuló, mind a tanár élvezhesse az értelmes életre felkészítő tanulást.

Olvassa el néhányuk történetét.

Ikona Sovy
Deti
Deti

Tudósok a kémiaórákon

Egy nyugat-szlovákiai városka egy átlagos alapiskolájának fiatal tanárnője a kémiaórákat tudományos laboratóriumokká alakította át. Nem akarta, hogy tanítványai passzívan szerezzék meg a nagy mennyiségű tudományos ismeretet. Azt akarta, hogy felfedezzék a kémia varázsát a vegyi anyagokkal való közvetlen munkával, gondolkodással, egységes kémiai koncepciók létrehozásával.

A tanulók tudományos munkája több részből áll. Először egy olyan „problémával” találkoznak, amely egy bizonyos kémiai jelenséget mutat be. Megoldásokat javasolnak a problémákra, pl. hogyan határozzuk meg, mi fog történni az kémiai anyaggal, vagy hogyan történik a reakció. Felvázolják az elképzeléseiket. A következő lépés a hipotézisek tesztelése és a következtetések levonása. A tanár munkalapokat is készített a diákoknak.

A tudományos munka a következő témákkal foglalkozik:

  • Javasolj módszert a szappan elkészítésére, és készítsd el a szappant.
  • Készíts illatesszenciát különböző anyagok vizsgálatával és ismert tudományos eljárások segítségével.
  • Javasolj módszert az alkohol előállítására, készítsd el, és ellenőrizd a várható tulajdonságait kísérletekkel.
  • Készíts egy egyszerű műanyagot, tervezd meg és hajtsd végre a lebomlását.

A folklór egy speciális iskolában összeköti a tárgyakat

Egy kelet-szlovákiai városka tapasztalt tanítónője szellemi fogyatékos gyermekeket tanít nagy szeretettel. Fontos számára, hogy a lehető legjobban fejlessze mindegyikük tehetségét. Úgy döntött, hogy élménypedagógiai módszereket használ. A folklór lehetővé tette számára, hogy több tantárgy tananyagát összekapcsolja - a zenét és a gyakorlati oktatást, a szlovákot, a történelmet, a földrajzot és a biológiát. A diákok szüleit és nagyszüleit is bevonta az okatásba. Az ének, a zene és a folklór váltak tankönyveikké, füzeteikké és táblájukká. Az, ami közel állt a gyerekekhez, tovább rögzült bennük az iskolapadban is. A tudáson kívül új szokásokat is elsajátítottak. Megtanultak odafigyelni, és lassan haladnak előre a fejlődésben.

A tanítónő iskolai tevékenységeik finanszírozására kreatív műhelyeket szervez a környék többi gyermekének és időseinek is. Az elkészített termékeket a város piacán értékesítik.

Deti
Ruky

Mentorálás a falusi iskola tanárainak

Egy közép-szlovákiai község átlagos alapiskolájának igazgatója támogatta tanárainak szakmai fejlődését az egyenesen az iskolában történő mentorálás bevezetésével. Minden tanár mentorképzést kapott. A mentorálásban való részvétel önkéntes volt. A tanárok párokat alkottak. A tapasztalt tanár a kevésbé tapasztalt kollégájának mentora lett. A tanárok kölcsönösen látogatják egymás óráit, és délután megbeszélik a tapasztaltakat, tanácsokkal látják el egymást arról, hogyan kell tanítani, kölcsönösen támogatják egymást. Az első évben a tanárok fele vett részt a projektben, de mára egyre többen kapcsolódnak be. A tanárok évente egyszer külső mentorokkal, szakértőkkel is tanácskoznak.

A mentorálásnak köszönhetően a tanárok újra kedvet kaptak az oktatáshoz, amit a diákok és a szülők is észrevettek. Az iskolában van egy olyan személy is, akivel a tanárok rendszeresen megoszthatják tapasztalataikat, esetleges problémáikat. Az igazgató a mentorálást hasznos segédeszközként találta a kiégés megelőzésében, ami a mai oktatásban komoly probléma.

Számítógépes egyetemi szakkör gyerekeknek és jövendőbeli tanároknak

Egy informatika és pedagógia szakos hallgató a tanszéken gyerekek és egyben csoporttársai számára létrehozott egy informatikai szakkört. A gyerekek itt megtanulják a robotok vagy a drónok programozását, és egyszerű játékokat hoznak létre.

Innovatív módon tanulják az informatikát. A jövendőbeli tanárok olyan tapasztalatokat szereznek így, amelyre tanulmányaik során kevés lehetőségük van.

Ikona Sovy
Deti
Deti

Kanadai játék a falusi tornaórán

Egy közép-szlovákiai átlagos falusi iskolában a testneveléstanár a testnevelési órák során bevezette a kin-ball elnevezésű labdajátékot.

Ez egy olyan játék, amely segít megszüntetni a különbségeket. Lányok és fiúk, gyorsabbak és kevésbé mozgékonyak, könnyedén játszhatják közösen ezt a játékot, a csapatban mindenki sikeres lehet. A játék szabályai aktív és kreatív csapatmunkát igényelnek. A felszerelés költségei alacsonyak.

A játék a kanadai kormány kérésére jött létre a Québeci Egyetemen. Célja az edzés hiányából fakadó civilizációs betegségek növekvő negatív tendenciájának megelőzése.

Gyerekek tanítják a szüleiket matematikára

Egy Szlovákia észak-nyugati részén elhelyezkedő alapiskola alsó tagozatos tanítónője a Hejný módszert tanítja a gyerekeknek. Amikor rájött, hogy szülők nem ismerik ezt a módszert, nem bíznak benne, és nem tudják, hogyan kell segíteni a gyerekeknek a feladatok elvégzésében, úgy döntött, hogy tennie kell valamit.

Olyan tevékenységeket hozott létre, ahol a szülők és gyerekek élvezhetik a számtant, a felfedezést, a matematikai feladatok megvitatásának örömét, és mélyebben hatolhatnak be a módszer titkaiba. Kidolgozott egy matematika oktatásról szóló kézikönyvet a szülőkkel való együttműködés érdekében.

Ikona Sovy
Deti