Mit tanítanak

A tanterv előírt tartalma az enciklopédikus ismeretek magolására kényszerít a való élettel való kapcsolat nélkül. Nem ad lehetőséget a tanárok számára, hogy segítsenek a gyerekeknek saját tevékenységük révén megszerezni a kellő ismereteket.

Tesztelje le ismereteit az alap- és középiskolai tananyagból.

Gondolkozzon el azon, hogyan használná fel az adott információkat.

Ikona Sovy

Az iskolának nem kellene
elárasztani a gyerekeket
az interneten is megtalálható
információkkal

Deti

1. Kérdés

KÁllapítsa meg, milyen mellékmondat van az alábbi összetett mondatban!

A gereblyézéssel mindig hátrafelé haladjunk, hogy a lábnyomokat is elsimítsuk.

Forrás:

Érettségi vizsga - magyar nyelv, 2017

Ikona oka

2. Kérdés

Mekkora a Föld felszínének területe?

Forrás:

Földrajz, alapiskola, 5. osztály

Ikona zemeguľe

3. Kérdés

A gyűrűsférgek idegrendszere:

Forrás:

Biológia, alapiskola, 6. osztály

Ikona obrúčkavec

4. Kérdés

Mit jelent a lictor?

Forrás:

Történelem, alapiskola, 6. osztály, nyolcéves gimnázium, 1. osztály

Ikona papier

5. Kérdés

Mi a dal definíciója?

Forrás:

Történelem, alapiskola, 6. osztály, nyolcéves gimnázium, 1. osztály

Ikona hudby

6. Kérdés

Melyik képlettel számoljuk a népesség csökkenését?

Forrás:

Történelem, gimnázium, 1. osztály

Ikona ľudia

7. Kérdés

Melyik ige többes szám 3. személyű, határozott ragozású?

Forrás:

Magyar nyelv, monitor 9. osztály, 2016

Ikona knihy

Elért eredmény
%

- a %-os eredményt elérő megfejtők száma

Ikona Sovy

Az általános iskolai tanterv feladatait oldotta meg az imént. Az előírt tananyag tartalma nem a valós életen alapul, és arra kényszeríti a gyermekeket, hogy magoljanak. Nem tanulhatnak úgy, hogy egyedül kísérletezik ki, hogyan és miért működnek körülöttünk a dolgok. Nem fejleszthetik hozzáállásukat és azokat a készségeiket, amelyek segíthetik őket a sikeres életben és társadalom javára tett munkájukban.

Olyan készségekről beszélek, mint a kritikus gondolkodás, a valós problémák megoldása, a digitális készségek, az együttműködési képesség vagy a különbözőség elfogadása.

Ossza meg ezt
a tesztet barátaival

Kihívás

Enciklopédikus
ismeretek

A tananyag inkább a magolásra kényszeríti a diákokat, nem pedig a saját kutatás általi tanulásra. A tananyag csupán kis része épül a valós élet problémáinak megoldására. A diákok úgy vélik, hogy a tananyag értelmetlen, és nem érdekli őket. 

Megoldás

Értelmes
tanterv

Az életben felhasználható értelmes tananyagot fogunk létrehozni, amely fejleszti a tanulók hozzáállását és készségeit is. A tantervet fokozatosan változtatjuk meg a kapcsolódó témák szerint. A változásokat mintaiskolákon teszteljük, és csak ezután vezetjük be országos szinten. A tananyagot a legjobb szakemberek és gyakorlott tanárok készítik el. Felhasználják a jól bevált innovatív programokat is. Több teret kapnak az aktuális témák, nagy hangsúlyt fektetünk a diákok aktív bevonására a környezetük történéseibe.

Kihívás

Elszigetelt
tantárgyak

A dolgok, jelenségek vagy események nem működnek elszigetelve. A tananyag tartalma azonban különálló tantárgyakba van besorolva. Ez megnehezíti a tanárok számára, hogy összekapcsolják a tantárgyak közötti összefüggéseket, és hogy valós és aktuális témákkal foglalkozhassanak.

Megoldás

Tanulás
összefüggésekben

Az oktatás tartalmát tágabb művelődési területekre osztjuk, amelyek összekapcsolják az összetartozó tantárgyak ismereteit (földrajz, történelem, polgári nevelés; matematika, pénzügyi és üzleti ismeretek, gyakorlati nevelés, önkéntesség). Globális témákkal is foglalkozunk majd (demokrácia, szegénység).

Kihívás

Részletes
tanterv

A tanterv tartalma túl részletes (ázsiai folyók: Jangce, Sárga-folyó...). Ez megnehezíti a tanulók hozzáállását és készségeit fejlesztő hasznos és időszerű témák kiválasztását. Lehetetlenné teszi a tanulók egyéni szükségleteihez való alkalmazkodást és képességeik fejlesztését.

Megoldás

Bővebb időszerű
témák

Az előírt tananyag nem lesz részletes. Az előírt tananyag olyan információkat is fog tartalmazni, mint például ajánlások vagy példák (az ázsiai folyók listája). A tények mértékét és részletességét az iskola, esetleg a tanár határozza meg. Összehangoljuk az országos tesztelést is.

Kihívás

Szegényes választási
lehetőség az ingyenes
tankönyvekből

Az ingyenes tankönyvek rossz minőségűek, kevéssé interaktívak, nem életalapúak. Az iskoláknak sok tantárgyhoz nincs lehetősége tankönyvet választani. Hiányoznak a tanulók sajátos igényeihez illeszkedő oktatási anyagok.

Megoldás

Választási lehetőség
minőségi, gyakorlatban
tesztelt tankönyvekből

Az iskolák több tankönyvből és segédeszközből választhatnak (a tanulók specifikus oktatási igényeit is figyelembe véve), vagy pénzt kapnak azok megvásárlására. A tankönyveket és a segédeszközöket a legjobb szakemberek és tanárok írják. Közzétesszük a tankönyvek recenzióit. Mielőtt elfogadnánk a tankönyveket, mintaiskolákban teszteljük azokat. Magasabb pénzösszeggel támogatjuk a tankönyvek kiadását és megvásárlását.