Ki tanít

A gyermekek életük folyamán több mint 20 000 órát töltenek a tanárokkal. A tanárok alakítják hozzáállásukat, értékeiket, képességeiket és tudásukat. Ők a gyermekkor kulcsfigurái. A motiválatlan, nem együttérző és inkompetens tanár a gyermeket egy egész életre megjelölheti. Mindez a tanulástól való idegenkedést, a kérdésfelvetéssel szembeni ellenszenvet, esetleg a hibák elkövetésétől való bátortalanságot okozhatja, holott a tanuló ezekből tanulhatna.

Rakd össze az ideális tanárt. Gondolkozz el rajta, miért pont ezek az adottságok fontosak?

Ikona Sovy

„A tanárokra bízzuk
a legértékesebbet,
amink van
- a gyermekeinket.“

Učiteľ

Rakd össze az ideális tanárt

Postava učiteľa Postava učiteľa
Postava učiteľa

Kihívás

Gyakorlat a gyakorlóiskolákban

A tanítás társadalmi és anyagi szempontból sem vonzó szakma. A tanítás nem vonzza a legügyesebbeket és leglelkesebbeket. Nem nyújt a tanulók és tanárok számára is érdekes innovatív programokat. A kezdő tanárok kevés gyakorlattal rendelkeznek. A saját tapasztalataikat szívesen átadó, más ágazatokból származó professzionális szakembereknek gondot okoz a tanárrá válás.

Megoldás

Gyakorlat a gyakorlóiskolákban

Az oktatásban emeljük a fizetéseket. A kezdő tanár fizetése a felsőfokú diplomások átlagbérének szintjén lesz. Létrehozunk az oktatásban egy pénzügyi mechanizmust az innováció támogatására. Biztosítjuk, hogy az adott szakok akkreditációja az innovatív gyakorlóiskolákban történő elegendő gyakorlattól függjön. Ezek az iskolák professzionális és további anyagi támogatást kapnak. A szakemberek számára könnyebbé tesszük, hogy képzett tanárrá válhassanak.

Kihívás

Az igazgatók és az iskola alapítók támogatása

Az iskolaigazgatóknak az iskola célkitűzéseinek teljesítésére, a stratégiai tervezésre, az oktatás minőségére kellene összpontosítaniuk, és támogatniuk kellene a pedagógusokat, diákokat és szülőket. Az iskolák egyéb feladatait az alapítók helyett nagyobb mértékben az önkormányzatoknak kellene megoldaniuk. Sem a vezetőképzés, sem az igazgatók folyamatos támogatása nem felel meg ezeknek az igényeknek. Az iskolákat fenntartó önkormányzatok nem kapnak elegendő módszertani támogatást az államtól az iskolák igazgatásához.

Megoldás

Az igazgatók és az iskola alapítók támogatása

Módosítjuk az igazgatók számára a már létező vezetőképzés terjedelmét, tartalmát és formáit. Ennek elvégzése hivatalba lépés után kötelező lesz. Az igazgatók számára biztosítjuk a folyamatos tanácsadást. Levesszük az igazgatók válláról az iskolák működtetésével kapcsolatos feladatok terhének egy részét. Megerősítjük az önkormányzati fenntartók oktatását. Növeljük az államigazgatás kapacitását az oktatásban az iskolák és fenntartók szaktanácsadási területén.

A tanárok, szakemberek, asszisztensek, igazgatók és iskolaalapítók kulcsfontosságúak az iskolák minőségi működéséhez. Ma a tanárok elsősorban csupán ismeretátadók annak dacára, hogy sok tény megtalálható az interneten. Nem vezetik igazán a gyermekeket az életben való tájékozódásban. A tanítás nem vonzó szakma. A kezdő tanárok kevés gyakorlattal rendelkeznek. A tanárok, iskolavezetők és az iskolaalapítók nem kapnak megfelelő támogatást. Hiányoznak a szakemberek és az asszisztensek. Más ágazatok profi szakemberei számára gondot okoz a tanárrá válás.

Kihívás

Mentorálás a tanárok számára

A tanárok nem kapnak szisztematikus támogatást. A nagyrészt állami támogatottságú továbbképzés nincs összhangban a oktatási gyakorlat jelenlegi igényeivel. A nem állami szolgáltatók által kínált továbbképzések bővítése, valamint a továbbképzésnek egyéb formái sem rendelkeznek elegendő állami támogatással. Ráadásul a szaktanárok és az asszisztensek alacsony száma nem teszi lehetővé a tanárok számára a tanulókhoz való egyéni hozzáállást.

Megoldás

Mentorálás a tanárok számára

Minőségibbé tesszük és bővítjük az állam és más szolgáltatók továbbképzési oktatási kínálatát. A tanfolyamok a jelenlegi szükségletekre fognak reagálni. Bevezetjük a tanfolyamok előnyeinek rendszeres értékelését és azok rugalmas változásait. Bevezetjük a mentorálást az iskola kulcsfontosságú alkalmazottai részére. A szaktanárok és az asszisztensek száma az iskolák igényeihez fog alkalmazkodni.