A „Együtt jobbá tesszük az oktatást” című program
A változás pillérei az oktatásban

Az oktatás az elmúlt 30 évben az egyik kormány számára sem állt első helyen.

Több kárt okoztak, mint jót. Ha valóban javítani akarjuk az oktatást Szlovákiában, reális és megvalósítható programra van szükségünk. Mindannyiunk számára hosszú távú elkötelezettséget jelent, hogy az oktatás a legmagasabb szintű lehessen.

A „Együtt jobbá tesszük az oktatást” című program 6 alappillérre támaszkodik.

Juraj Hipš

6 alaposzlop

1. Minden gyermek számít

Egyformán elérhető minőségi oktatás minden gyermeknek.

Függetlenül attól, hogy a gyerek Pozsonyban vagy Sninán születik, egy kis faluban vagy városban, olyan kiváló tanárokat érdemel, akik elkísérik az tudás útján. Minden gyermek, szellemi és fizikai egészségétől függetlenül, megérdemli a lehető legjobb iskolát. A társadalom kötelessége egy olyan iskolahálózat kiépítése, amely biztosítja a lehető legjobb elérhetőséget és az ingyenes oktatást úgy, ahogy azt a szlovák alkotmány garantálja.

2. Párbeszéd, nem rendeletek

Fenntartható változást csak az állam és az összes érintett együttműködésével érhetünk el.

Bármilyen, iskolaügyben elérendő pozitív változásnak párbeszéden és együttműködésen kell alapulnia. Az oktatás jobbátételét nem lehetséges elérni hivatali asztaltól kiadott rendeletekkel és szabályzatokkal. Minden lépés, amit az oktatás javításáért szeretnénk megtenni, megérdemli a minőségi párbeszédet azokkal, akiket érint – tanárokkal, igazgatókkal, szülőkkel, szakemberekkel és diákokkal.

3. Támogatás, szabadság és felelősség

Az iskolák a döntéshozatalban nagyobb szabadságot és támogatást fognak kapni az államtól.

Minisztériumi rendelet szükséges ahhoz, hogy az iskolában a mobiltelefon használatát betiltsuk? Az állam készítsen recepteket, mit kell főzni a gyerekeknek az iskolai étkezdében? Adjunk szabadságot, ugyanakkor felelősséget is az alapítóknak, igazgatóknak és az iskolatanácsnak, hogy lehetőségük legyen a szabályokat és az iskola működését úgy beállítani, hogy figyelembe vehessék a speciális igényeket és helyzeteket. Az állam feladata egyben segítséget nyújtani azoknak az iskoláknak, amelyek ezt igénylik, bebiztosítani a minőségi tankönyveket a diákok számára és a professzionális oktatást a tanárok részére.

4. Az innovációkat szívesen látjuk

Az állam támogatja a módszertani innovációkat és a beváltakat bevezeti az iskolákba.

A természet folyamatosan mutatja meg nekünk, hogyan keresi a lehető legjobb megoldásokat. Az evolúciós folyamat egy több millió éve működő innovációs zenekar. A tudomány, a technológia és az ipar az innovációkra, az új megoldások keresésére és kísérletezésre épül. Csak a mi iskoláink olyanok, mintha skanzenek lennének, ahol megállt az idő. Támogatni fogjuk a minőségi oktatáshoz és neveléshez vezető új megoldások és innovációk keresését. Az államnak nem büntetnie kell a bátor útkereső kezdeményezéseket, hanem köteles támogatni őket, tesztelni azok életrevalóságát, és a sikeres modelleket bevezetnie a rendszer egészébe. Ez nem azt jelenti, hogy bármivel kísérletezhetünk a gyerekekkel kapcsolatban. Az innovációk szükségszerűen felelőséggel párosulnak. A természetben is értékes sokféleség az iskolák ökoszisztémájában is egyforma mértékben fontos.

5. Kétszer mérj, egyszer vágj

A változásokat bevezetésük előtt folyamatosan fogjuk tesztelni.

Több „híres“ oktatási reform országunkban a következő filozófián alapult: „Ne mérj, vágj, majd meglátjuk“. Az oktatási rendszer egy komplex és bonyolult rendszer. Rendkívül fontos inkább kétszer mérni és egyszer vágni, mint zavart keltve az adott állapoton rontani. Ezért az iskolaügy javítását célul kitűző alapvető változásokat fokozatos és irányított lépésekkel fogjuk bevezetni, aminek keretében állandóan kiértékeljük a tervezett változás hatását egy kisebb mintán. Csak a sikeres kiértékelés után fogjuk országszerte bevezetni a változást. Például a „MIT tanít“ problémát megoldani kívánó tantervváltoztatás fokozatosan fog történni. Kiválasztunk 3 tantárgyat, amelyeket először érint a változás. Leteszteljük az új modellt a kiválasztott mintaiskolákon, majd kiértékeljük az eredményt, feldolgozzuk a változásokat, és csak később vezetjük be azokat országos szinten. Lehet hogy ez egy lassabb és időigényes folyamat, ugyanakkor felelősségteljes és reális is.

6. Az igazi gazdagság

Bevezetjük a pedagógusok és iskolaigazgatók szisztematikus támogatását

Ha azt akarjuk, hogy minden gyermek minőségi iskolát látogasson, és jobbá szeretnénk tenni a szlovákiai oktatást, támogatnunk és fejlesztenünk kell a legértékesebbet, amink van. A jó tanárnőket és tanárokat, igazgatókat és igazgatónőket. Ők a hordozói annak a változásnak, amit látni szeretnénk a szlovákiai oktatásban. Ezért az ebben a programban feltüntetett minden, az iskolaügy javítását érintő terv az olyan tanárok szisztematikus és hosszú távú támogatásán alapul, akik hajlandóak és képesek úgy javítani a nevelést és oktatást, valamint oly módon tudnak felkészíteni minden egyes gyermeket, hogy mindegyikük kibontakoztathassa a benne rejlő lehetőségeket, és átélhesse a boldogság és kiteljesedés érzetét ebben a dinamikusan fejlődő világban.